Bugetul local

Bugetul local din toate sursele de venituri

  • Bugetul local pe anul 2018, cu estimări pentru 2019-2021
  • Bugetul local pe anul 2018 secțiunea Dezvoltare
  • Bugetul local pe anul 2018 secțiunea Funcționare
  • Situația plăților (execuția bugetară)
  • Contul de execuție a bugetului local pe 2017
  • Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative
Print Friendly, PDF & Email