Clima

Poziția geografică în cadrul depresiunii și a dealurilor mărginașe, particularitățile geografice și vegetația condiționează nivelele elementare climatice si se reflecta in diversitatea aspectelor climatice si microclimatice de pe cuprinsul comunei Bretea Romana. Astfel se pot observa aspecte climatice ce caracterizeaza depunerile inalte precum si cele caracteristice zonei depresionare

Regimul termic
Zona luncii și a teraselor Streiului pe unde trece izoterma anuală de 9ºC (urmărește valea Streiului și poalele dealurilor din depresiune);
Zona dealurilor piemontane care fac contactul cu regiunea montană înconjurătoare – traversată de izoterma anuală de 8ºC.
Din studiul temperaturilor medii lunare anuale și multianuale se poate observa că cea mai rece lună este luna ianuarie, având valori ale temperaturii cuprinse între -4,9ºC (1998) și –0,6ºC (1997). Media multianuală a acestei luni este de –2, 3ºC.
Valorile medii ale temperaturii variază, aproximativ cu -2ºC, -4ºC, între zona joasă (luncă, terase) și zona deluroasă a comunei. Lunile iulie și august au temperaturile medii multianuale cele mai ridicate.
Din datele înregistrate, reiese ca durata medie a zilelor fără îngheț este de 182 zile, primul îngheț producându-se, în medie, la 17 octombrie iar ultimul la 18 aprilie.
Datele extreme arată că primul îngheț s-a produs cel mai timpuriu la 23 septembrie și cel mai târziu la 17 decembrie, iar ultimul îngheț s-a produs cel mai timpuriu la 23 aprilie și cel mai târziu la 24 mai.
Media zilelor cu cer acoperit, pe an, este de circa 120, iar a celor cu cer senin de peste 100, iar restul zilelor sunt cu diferite grade de acoperire cu nori.
Această situație este determinată de poziția comunei în zona depresionară și deluroasă. Regimul precipitațiilor este influențat de etajarea altitudinală a reliefului și de caracterul maselor de aer.
În comuna Bretea Română cantitatea medie anuală a precipitațiilor depășește, cu puțin, valoarea de 600 mm.
În lunile de toamnă (sfârșitul lui septembrie și octombrie), sub influența deplasării maselor de aer umed din vest, se pune în evidență o a doua sporire a cantităților lunare în raport cu cele de iarnă și cele de la începutul primăverii, constituind un al doilea maxim de toamnă; totuși aceste precipitații sunt mai reduse cantitativ decât cele din lunile iunie-iulie.
În perioada caldă a anului survin, deseori, ploi care pot da în 24 de ore cantități de apă ce depășesc de mai multe ori media lunii respective.
Numărul zilelor cu ninsoare este de aproximativ, 10 zile/an iar cel al zilelor cu strat de zăpadă păstrat pe sol este de, aproximativ, 120 zile/an.
Cantitatea de precipitații precum și grosimea stratului de zăpadă este mai mare în zona dealurilor înalte (din estul comunei) și scade înspre lunca Streiului.

Print Friendly, PDF & Email