Sitemap

Anunțuri publice

AICI: Anunțuri publice / Publicații de căsătorie / Publicitate imobiliară / Urbanism și autorizări de construire / Relația cu cetățeanul / Notificări și Somații / Dispoziții de primar /

Biroul online

AICI sunt detalii despre: Biroul pentru relații cu publicul / Documentele necesare pentru diferite solicitări către primărie / Formulare pentru adeverințe, declarații și cereri / Programul de funcționare al primăriei și progr...

Actele necesare

♦ ACTELE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI Certificate prenupţiale (analize medicale) de la medicul de familie sau din policlinică valabilitatea acestor certificate – 14 zile Certificate de naştere – original + fotocopie Cărţi de i...

Programul primăriei și audiențe

Programul primăriei și de audiențe
Formulare online

Formulare online

utilizate în relația cu cetățenii Declarație privind înregistrarea/modificarea datelor în Registrul Agricol - Descarcă aici varianta PDF Adeverință stagiu pentru îndemnizație de creștere a copilului - Descarcă aici varianta PDF Adver...

Bugetul local

BUGET LOCAL 2018- HCL NR.9-2018
Comuna

Comuna

BRETEA ROMÂNĂ -  județul Hunedoara ♦ STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI BRETEA ROMÂNĂ - PERIOADA 2014 – 2020 ♦  LOCALIZARE Localitatea Bretea Romana, centrul de comuna Altitudine: 295 m Lat/Long: N 45.65707° E 23.01380° ...
Localități componente

Localități componente

Din punct de vedere administrativ, în anul 1850, în comuna Bretea Română funcționa pretura, primăria și un post de jandarmi. Din anul 1895 comuna s-a împărțit în două: satele Bretea Română, Covragiu, Gînțaga, Vîlcelele Bune și Vîlcelele Rel...

Comunicații

[siteorigin_widget class="Zeno_FR_Widget"][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class="ccchildpages_widget"][/siteorigin_widget] •   Reteaua rutiera Comuna Bretea Romana este amplasata intr-o zona strabatuta de numeroase drumuri.Cel mai important es...

Clima

Poziția geografică în cadrul depresiunii și a dealurilor mărginașe, particularitățile geografice și vegetația condiționează nivelele elementare climatice si se reflecta in diversitatea aspectelor climatice si microclimatice de pe cuprinsul comunei Bre...

Hidrografia

Formarea si regimul resurselor de apa sunt influentate de conditiile de clima, dar si de alcatuirea petrografica, de relief, vegetatie si de activitatea umana. Apele subterane Repartitia retelei hidrografice, regimul precipitatiilor atmosferice...

Relieful

Relieful comunei Bretea Romana este alcatuit din culmi muntoase, dealuri si zona de lunca, situata in imediata vecinatate a vaii Streiului.Luand in considerare pozitia dealurilor fata de raul Strei, le putem imparti in: - Dealurile din dreapta...

Atestare documentară - localități

Satul Bățălar , așezat pe cursul inferior al Streiului, pe malul drept, este atestat documentar la 1453 ca ,,Rachaler’’(Bachaler) în dependenîa cetății Deva. La 1458 este amintit ca aparținând de districtul Hațegului, în stăpânirea familiei nobiliare din Bre...

Religia

Structura populației în funcție de religie NR. CRT. RELIGIA (CULTE) NR. DE PERSOANE % 1. ORTODOXA 2941 91,2% 2. PENTICOSTAL 191 6% 3. ...
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRETEA ROMÂNĂ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRETEA ROMÂNĂ

Localitatea Bretea Română, cod 337115, județul Hunedoara, ROMÂNIA, tel +4 0254 733 356 / 0254 733 332 / 0254 733 352 Regulamentul   de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Bretea Română (DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI )  Dec...

Descoperiri arheologice

Frumoasa vale a Streiului, dealurile din jur si prelungirile culmilor Platformei Luncanilor au oferit conditii deosebit de prielnice intemeierii unor asezari omenesti in aceasta zona, inca din peroada preistorica. Istoria acestor locuri este strins...

Dispoziții de primar

[siteorigin_widget class="ccchildpages_widget"][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class="SiteOrigin_Panels_Widgets_PostLoop"][/siteorigin_widget]

Etică și integritate

  AICI   puteți citi despre: Declarația de aderare la Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 / Codul etic și de integritate Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local al Comunei Bretea Română /...

Aderare la Strategia Națională Anticorupție

Declarația de aderare la Strategia Națională Anticorupție 2016-2020

Informații publice oferite din oficiu

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Button_Widget"][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Button_Widget"][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Button_Widget"][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget...

Bugetul local

Bugetul local din toate sursele de venituri Bugetul local pe anul 2018, cu estimări pentru 2019-2021 Bugetul local pe anul 2018 secțiunea Dezvoltare Bugetul local pe anul 2018 secțiunea Funcționare Situația plăților (execuția bugetar...

Achiziții publice

Programul anual de achiziții publice (2018) Centralizatorul achizițiilor publice și contracte cu valoare de peste 5000 euro Centralizatorul achizițiilor publice și contracte cu valoare de peste 5000 euro începând cu anul 2015 ...

Persoanele desemnate pentru acordarea asistentei privind depunerea Declaratiei Unice

Beneficiați de asistență pentru depunerea Declarației Unice conform Ordinului comun nr.1938/2018 Solicitați asistență la: Nr. Crt NUMELE SI PRENUMELE FUNCTIA NUMAR TELEFON ADRESA EMAIL ...

Politica de confidențialitate

Citește și despre Politica de utilizare a cookie-urilor SUNT DE ACORD cu politica de confidențialitate Dacă alegeți această opțiune veți continua bretea-romana.ro   NU SUNT DE ACORD cu politica de confidențialitate Dacă...

Politica de cookie

SUNT DE ACORD cu politica de utilizare a cookie-urilor Dacă alegeți această opțiune veți continua bretea-romana.ro   NU SUNT DE ACORD cu politica de utilizare a cookie-urilor Dacă alegeți această opțiune veți pără...
PRIMĂRIA COMUNEI BRETEA ROMÂNĂ

PRIMĂRIA COMUNEI BRETEA ROMÂNĂ

Localitatea Bretea Română, cod 337115, județul Hunedoara, ROMÂNIA tel +4 0254 733 356 / 0254 733 332 / 0254 733 352 / Contact / Posturi vacante / Documente emise de primărie / Rapoarte / Studii / Legile care reglementează organizarea și fun...
PRIMARUL COMUNEI BRETEA ROMÂNĂ

PRIMARUL COMUNEI BRETEA ROMÂNĂ

  IONESCU Gruia Răzvan CV Primar Obiective îndeplinite în timpul mandatului Proiecte în perspectivă primar@bretea-romana.ro Programul de audiențe: Luni Marți

VICEPRIMARUL COMUNEI BRETEA ROMÂNĂ

BEICA Ioan Aron CV Viceprimar viceprimar@bretea-romana.ro Programul de audiențe: Luni Marți
Aparatul de specialitate al primarului

Aparatul de specialitate al primarului

♦ Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bretea Română și a Compartimentului cultură aflat în subordinea Consiliului Local.  (descarcă documentul aici )  ♦ PROGRAMUL DE LUCRU ...
Regulamentul de organizare și funcționare

Regulamentul de organizare și funcționare

[siteorigin_widget class="ccchildpages_widget"][/siteorigin_widget] ♦ Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bretea Română și a Compartimentului cultură aflat în subordinea Consiliului Local.  ...
Codul Etic și de Integritate

Codul Etic și de Integritate

[siteorigin_widget class="ccchildpages_widget"][/siteorigin_widget] Sitemul de control intern managerial:  APARATUL DE SPECIALITATE / PERSONALUL CONTRACTUAL / FUNCŢIONARI PUBLICI / STANDARDUL 1 CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ ȘI INTEGRITATE Prezentul cod de...
Organigrama

Organigrama

[siteorigin_widget class="ccchildpages_widget"][/siteorigin_widget] ORGANIGRAMA Aparatului propriu și de specialitate al Primarului Comunei Bretea Română și a Compartimentului Cultură, aflat în subordinea Consiliului Local Anexa nr.1 la Hotărârea Consili...
Atribuțiile Primarului

Atribuțiile Primarului

[siteorigin_widget class="ccchildpages_widget"][/siteorigin_widget] PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 1) Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale: a) asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale...
RELAȚII PUBLICE

RELAȚII PUBLICE

Pentru obținerea informațiilor publice trebuie să vă adresați BIROULUI PENTRU RELAȚII CU PUBLICUL Vrei să știi ce sunt și cum trebuie să solicităm informațiile publice? (clic aici) ♦ Responsabil pentru relațiile cu publicul: ...

Legea 544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările ulterioare

Legea 554/2004, Actualizata 2016, a contenciosului administrativ Accesează pagina cu textul de lege

Ce sunt informațiile de interes public?

Conform Legii nr. 544/12.10.2001, prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de...

Contact și petiții online

PRIMĂRIA COMUNEI BRETEA ROMÂNĂ Localitatea Bretea Română, cod 337115, județul Hunedoara, ROMÂNIA, tel +4 0254 733 356 / 0254 733 332 / 0254 733 352 Persoana de con...

LEGEA nr. 52 din 21 ianuarie 2003, republicată

LEGE Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 *** republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică emitent: PARLAMENTUL ROMÂNIEI publicată în: MONITORUL OFICIAL NR. 749 din 3 decembrie 2013 DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI

Situații de urgență (SVSU)

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Bretea Română Șeful Serviciului (SVSU) SĂLIȘTEAN Ilie tel.: 0760678705 e-mail: svsu@bretea-romana.ro Avertizări ale SVSU Bretea Română publică Momentan n...

Semnificația codurilor de avertizare

  Atenţionările şi avertizările hidro-meteorologice se emit pe coduri de culori, conform Ordinului comun nr. 3403/245/2012 a MMP si MAI: Semnificaţia Codurilor de Culori pentru Atenţionarea Hidrologică COTA DE ATENTIE - COD GALB...

Transparența decizională

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională  în administraţia publică, punem la dispoziția cetățenilor următoarele documente: Dispoziții de primar / Achiziții publice / Anunțuri publice / ...

Print Friendly, PDF & Email