Localități componente

Din punct de vedere administrativ, în anul 1850, în comuna Bretea Română funcționa pretura, primăria și un post de jandarmi.
Din anul 1895 comuna s-a împărțit în două: satele Bretea Română, Covragiu, Gînțaga, Vîlcelele Bune și Vîlcelele Rele formând comuna Bretea Română, iar satele Bretea Streiului, Măceu, Plopi, Ruși formau comuna Ruși.
În anul 1926 comuna Ruși se desființează, satele componente trecând din nou la comuna Bretea Română. Aceasta durează până în anul 1943 când a luat ființă comuna Bretea Streiului, cuprânzand satele din stânga râului Strei ( Plopi, Bretea Streiului, Măceu, Ruți, Ocolițu Mare).
Din 1950 comuna Bretea Streiului trece din nou la comuna Bretea Română până în anul 1956, când se reînființeaza comuna Bretea Streiului.
După noua împărțire administrativ-teritorială din anul 1968 cele două comune s-au unificat, formând până astăzi comuna Bretea Română.
Comuna este alcătuită din 11 sate și 2 cătune . 
Satele componente sunt : Bretea Română, Bățălar, Vîlcelele Rele, Vîlcelele Bune, Gînțaga Covragiu, Plopi, Bretea Streiului, Măceu, Ruși, Ocolișul Mare.
Catunele sunt : Vîlceluța și Bercu.

 Bretea Română – centrul de comună
Satul Bretea Română este atestat documentar în anul 1406. Este situat în dreapta Streiului, în centrul teritoriului administrativ al comunei. Prin el trece drumul județean 668 și DC 61 spre Vîlcelele Bune. Se găsește la: 38 km de Deva, 20 km de Hunedoara, 60 km de Petroșani, 10 km de Călan și 11 km de Hațeg.
În prezent are 92 de gospodării și o populație de 267 locuitori.

 Bățălar
Este amplasat pe dreapta Streiului, în partea de nord a teritoriului administrativ al comunei, fiind străbătut de pîrâul Vonii. Este situat în lunca Streiului și este străbătut de DJ 668. Se găsește la 3 km de Bretea Română.
Are 70 de gospodării și 228 locuitori.

 Bercu
Este cea mai sudică așezare a comunei, situată pe terasa a II-a a Streiului, pe partea dreapta a acestuia. Este străbătut de DJ 668 care face legătura cu satul Bucium-Orlea (la 2 km) din comuna Sîntămăria Orlea.
Se găsește la 8 km de Bretea Română. Are 7 gospodării și o populație de 14 locuitori.

 Bretea Streiului 
Este atestat pentru prima dată în anul 1332. În anul 1850 satul se numea Brettya Ungureaszke, în 1860 Bretea Ungurească iar din 1890 Bretea Streiului.
Se găsește pe stângă Streiului, în lunca acestuia, în partea centrală a teritoriului administrativ, între calea ferată Simeria – Petroșani și cursul râului Strei. Are acces la calea ferată menționată, și se află lângă DN 66, Simeria – Petroșani. Se găsește la 2 km de Bretea Română lângă DC 61; cele două sate fiind despărțite de râul Strei.
Are 64 de gospodării și 282 locuitori.

• Covragiu
Se găsește în sudul teritoriului comunei, în lunca Streiului, pe dreapta acestuia. Localitatea este amplasată în lungul DJ 668, aflându-se la 5 km distanță de Bretea Română.
Are 65 de gospodării și 172 locuitori. 


• Gînțaga
Este asezat în partea sud-estică a comunei, la contactul terasei a II-a a Streiului cu dealurile piemontane din estul comunei. Prin mijlocul său trece pîrâul Gînțaga, afluent al Streiului (pe dreapta). Localitatea este străbătută de DJ 668 care leagă satul de Bretea Română. Comunică cu Vîlcelele Bune din DC59. La ora actuală are 92 gospodării și o populație de 313 locuitori.

• Măceu
Este atestat pentru prima oară în anul 1468. Despre satul Măceu, despre viile și vinurile sale se vorbește de multă vreme. Se spune că Sigismund, principe al Ardealului, pretindea ca în pivnițele sale să se gasească vin de Măceu. Documentele menționează faptul că în anul 1656, voievodul Gheorghe Ștefan a donat bisericii de aici “Cazania lui Varlaam”, lucrare cu caracter religios ce se păstrează și azi la familia Muntean Rozalia, din acest sat.
Satul este amplasat pe stânga Streiului, la jumătatea vestică a teritoriului administrativ al comunei, acolo unde terasa a II-.a a Streiului vine în contact cu dealurile piemontane din vestul comunei. Este străbătut de pîrâul Măceu, afluent al Streiului, pe stânga.
Se găsește la 500 m distanță de calea ferată electrificată Simeria-Petroșani. Din Măceu se ajunge la DN 66 pe DC 101 (550 m). Se află la o distanță de 5 km de Bretea Română.
Are 122 de gospodării și un număr de 367 locuitori.

• Ocolișu Mare
Satul este cunoscut încă din epoca feudală, pentru vinurile sale, care alături de cele de Măceu se beau la curtea principilor Transilvaniei și chiar în Ungaria.
Este situat in nord-vestul comunei, între dealurile piemontane de aici, pe valea strâmtă a pîrâului Rîpelor (Ocolișul).
Legătura cu satul Ruși se realizează prin DC 104 (4 km) care asigură accesul locuitorilor la DN 66 și la calea ferată Simeria Petroșani.
Distanța până la centrul de comună Bretea Română este de 11 km.
Satul are 101 gospodării și 235 locuitori .

• Plopi
Satul se află în sud-vestul teritoriului comunei, pe stânga Streiului, în lunca acestuia. Are acces la calea ferată Simeria –Petroșani și la DN 66 prin DC 62 (500 m). Distanța pînă la Bretea Româna este de 5 km.
Dispune de 101 gospodării și 235 locuitori.

• Ruși
Este așezat în partea de nord a teritoriului comunei, în lunca Streiului, pe stânga acestuia.DN 66 strabate localitatea, iar linia ferată Simeria-Petroșani trece prin marginea satului.
Distanța față de Bretea Română este de 7 km.
Are 86 gospodării și o populație de 263 locuitori.

• Valcele
Satul este situat în estul comunei, pe dreapta Streiului, la contactul terasei a II-a a acestuia cu dealurile piemontane de aici. Este străbătut de pîrâul Ciorasca.
Pe lângă sat trece DC 59 spre Bățălar și Vîlcelele Bune iar cu Vîlceluța se leagă prin DC 60. Distanța până la Bretea Româna este de 5 km (drum betonat).
Dispune de 80 gospodării și o populație de 234 locuitori.

• Vîlcelele Bune
Satul este situat, aproximativ, la mijlocul părții estice a comunei (în dreapta Streiului) unde terasa a II-a a Streiului vine în contact cu dealurile piemontane de aici. Prin localitate trece pîrâul Vîlcelele Bune. Comunică cu Gînțaga și Vîlcelele Rele prin DC 59 și cu Bretea Română prin DC 61. Distanța până la Bretea Română este de 3 km (drum betonat).
Satul are 125 gospodării și un număr de 466 locuitori, fiind cel mai mare din comună.

• Vîlceluța
Se găseste în partea de nord-est a comunei, în partea dreaptă a Streiului. Satul este situat între dealurile piemontane de aici (D.Vonii, D.Mic). Prin el trece pîrâul Vonii. Comunică cu Vîlcele prin DC 60 și se găsește la 6 km depărtare de Bretea Română.
Are 10 gospodării și 36 de locuitori.