Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum și obiecţiile cu privire la legalitate.

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

♦ Registrul pentru consemnarea comunicărilor, propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la:

h) Documente neprevăzute la lit. a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică

ANUNȚURI PUBLICE
(anunțuri imobiliare, somații publice, posturi vacante, documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică)

Declarații de avere și de interese

Transparența veniturilor salariale

Rapoarte și studii

Toate documentele de interes public

Hotărârea nr. 141/2017 a Consiliului Local

Hotărârea nr. 141/2017 a Consiliului Local, cu privire la modificarea art.3 din HCL nr.15/2017 privind înființarea Serviciului de iluminat al Comunei Bretea Română, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public, stabilirea formei de gestiune, a Studiului de oportunitate și a contractului cadru de delegare a gestiunii pentru activitățile […]

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Hotărîrea nr. 138/2017 a Consiliului Local

Hotărîrea nr. 138/2017 a Consiliului Local privind stabilirea salariilor de bază pentru fincționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bretea Română, precum și ai compartimentului Cultură aflat în subordinea Consilului Local Bretea Română. DESCARCĂ DOCUMENTUL DE AICI

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult
Print Friendly, PDF & Email