Monitorul Oficial Local

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
* Actele emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI.
Registrul pentru evidenţa HOTĂRÂRILOR Consiliului Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Bretea Română sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

Hotărârea nr. 141/2017 a Consiliului Local

Hotărârea nr. 141/2017 a Consiliului Local, cu privire la modificarea art.3 din HCL nr.15/2017 privind înființarea Serviciului de iluminat al Comunei Bretea Română, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public, stabilirea formei de gestiune, a Studiului de oportunitate și a contractului cadru de delegare a gestiunii pentru activitățile […]

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Hotărîrea nr. 138/2017 a Consiliului Local

Hotărîrea nr. 138/2017 a Consiliului Local privind stabilirea salariilor de bază pentru fincționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bretea Română, precum și ai compartimentului Cultură aflat în subordinea Consilului Local Bretea Română. DESCARCĂ DOCUMENTUL DE AICI

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Hotărârea nr. 126/2017

Hotărârea nr. 125/2017 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții ”Extindere garaj utilaje Primăria Comunei Bretea Română. DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Hotărârea nr. 125/2017

Hotărârea nr. 125/2017 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții ”Extindere magazie de lemne Primăria Comunei Bretea Română. DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Hotărîrea nr. 115/2017 a Consiliului Local

Hotărîrea nr. 115/2017 a Consiliului Local, privind privind modificarea Actului constitutiv și Statutul Asociației de dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”, la care comuna Bretea Română este asociat. DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult
Print Friendly, PDF & Email