Monitorul Oficial Local

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
* Actele emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI.
Registrul pentru evidenţa HOTĂRÂRILOR Consiliului Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Bretea Română sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

Hotărârea nr. 126/2017

Hotărârea nr. 125/2017 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții ”Extindere garaj utilaje Primăria Comunei Bretea Română. DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Hotărârea nr. 125/2017

Hotărârea nr. 125/2017 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții ”Extindere magazie de lemne Primăria Comunei Bretea Română. DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Hotărîrea nr. 115/2017 a Consiliului Local

Hotărîrea nr. 115/2017 a Consiliului Local, privind privind modificarea Actului constitutiv și Statutul Asociației de dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”, la care comuna Bretea Română este asociat. DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Hotărârea nr. 114/2017

Hotărârea nr. 114/2017 a Consiliului Local privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal intitulat ”Realizare heleșteu prin extracția agregatelor minerale și a Regulamentului local de urbanism aferent. DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.106 /2017 a Consiliului Local

HOTĂRÂREA NR.106 /2017, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bretea Română și a Compartimentului cultură aflat în subordinea Consiliului Local DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult
Print Friendly, PDF & Email