Monitorul Oficial Local

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
* Actele emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI.
Registrul pentru evidenţa HOTĂRÂRILOR Consiliului Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Bretea Română sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

Hotărârea nr. 133/2017 a Consiliului Local

Hotărârea nr. 133/2017 a Consiliului Local, privind modificarea organigramei și a ștatului de funcțiuni a aparatului de specialitate al primarului Comunei Bretea Română și a Compartimentului cultură, aflat în subordinea Consiliului Local (DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI)

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Hotărârea nr. 141/2017 a Consiliului Local

Hotărârea nr. 141/2017 a Consiliului Local, cu privire la modificarea art.3 din HCL nr.15/2017 privind înființarea Serviciului de iluminat al Comunei Bretea Română, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public, stabilirea formei de gestiune, a Studiului de oportunitate și a contractului cadru de delegare a gestiunii pentru activitățile […]

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult
Print Friendly, PDF & Email