Hotărârea nr. 141/2017 a Consiliului Local

Hotărârea nr. 141/2017 a Consiliului Local, cu privire la modificarea art.3 din HCL nr.15/2017 privind înființarea Serviciului de iluminat al Comunei Bretea Română, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public, stabilirea formei de gestiune, a Studiului de oportunitate și a contractului cadru de delegare a gestiunii pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor de sărbători în comuna Bretea Română.

(DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI)