Concurs pentru ocuparea unui post de inspector clasa1, grad profesional debutant, în cadrul compartimentului Asistență socială

Primăria comunei Bretea Română organizează în data de 08.04.2021, ora 10, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției executive vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul comparimentului Asistență socială, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bretea Română  

Aici detaliile de desfășurare ale concursului

Anexa 3, formularul de înscriere (doc)

Hotărârea Consiliului Local Nr.2/2020

Hotărârea Consiliului Local Nr.2/2020, privind modificarea HCL 21/2020, privind aprobarea documentelor de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea cămnelor culturale din localitățile Vâlcele, Vâlcelele Bune, Măceu, Plopi din comuna Bretea Română, județul Hunedoara”

HCL NR.2-2020

Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici – 2019

 1. JIANU Elena Sidonia – Secretarul general al UAP
  Declaratie de avere Jianu Elena Sidonia
  Declaratie de interese Jianu Elena Sidonia
 2. SPĂTĂCEANU Liliana
  Declaratie de avere Spatacean Liliana
  Declaratie de interese Spatacean Liliana
 3. BEICA Mihaiela Adinela
  Declaratie de avere Beica Mihaela Adinela
  Declaratie de interese Beica Mihaela Adinela
 4. ROMAN Rodica
  Declaratie de avere Roman Rodica
  Declaratie de interese Roman Rodica
 5. ALBU Lăcărmioara
  Declaratie de avere Albu Lacramioara
  Declaratie de interese Beica Mihaela Adinela
 6. ALBONI Adrian Petrișor
  Declaratie de avere Alboni Adrian Petrisor
  Declaratie de interese Alboni Adrian Petrisor
 7. SÎNTĂMĂRIAN Klara Auguszta
  Declaratie de avere Sintamarean Klara Auguszta
  Declaratie de interese Sintamarean Klara Auguszta
 8. MUTHI Alina Niculina
  Declaratie de avere Muthi Peteleu Niculina Alina
  Declaratie de interese Muthi Alina Niculina
 9. GROSU Ion
  Declaratie de avere Grosu Ion
  Declaratie de interese Grosu Ion
 10. JIANU Octavian
  Declaratie de avere Jianu Octavian
  Declaratie de interese Jianu Octavian
 11. COMȘA Ligia Claudia
  Declaratie de avere Comsa Ligia Claudia
  Declaratie de interese Comsa Ligia Claudia
 12. ROMAN Alexandra
  Declaratie de avere Roman Alexandra
  Declaratie de interese Roman Alexandra
 13. DĂRĂBANȚI Liana Sofia
  Declaratie de avere Darabanti Liana Sofia
  Declaratie de interese Darabanti Liana Sofia
 14. PREJBAN Gabriel Daniel
  Declaratie de avere Prejban Gabriel Daniel
  Declaratie de interese Prejban Gabriel Daniel
 15. SĂLIȘTEAN Alexandru Ilie
  Declaratie de avere Salistean Alexandru Ilie
  Declaratie de interese Salistean Alexandru Ilie
 16. FECHETE Daniel Adrian
  Declaratie de avere Fechete Daniel Adrian
  Declaratie de interese Fechete Daniel Adrian

 

Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes local pe anul 2019

 

Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în baza legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes local pe anul 2019

* Anuntul de participare a fost publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr.73 din 14 mai 2019

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Bretea Română, Str.Principală, Nr.15 , Bretea Română, judeţul Hunedoara, telefon 0254733332, fax 0254733332, email primar@bretea-romana.ro
 2. Autoritatea finanţatoare Comuna Bretea Română, cu sediul în Bretea Română, nr. 15, judeţul Hunedoara, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2019, persoanelor fizice și juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea 350/2005.
 3. Finanţările nerambursabile se acordă conform bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Bretea Română, aprobat prin H.C.L. nr.31/2019, în sumă totală de 115.000 lei pentru următoarele domenii: 1) sport: 30.000 lei. 2) culte: 70.000 lei. 3) asociații și fundații : 15.000 lei. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor este prevăzută de art.6 din Legea nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. Autoritatea Finanțatoare a stabilit Programul anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a-VI-a, nr.71/10/05.2019.
 4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: data limită de depunere a documentaţiei este 31.05.2019, ora 13:00.
 5. Autoritatea finanţatoare Comuna Bretea Română reduce termenul de depunere a solicitărilor pentru cele trei domenii, de la 30 de zile la 15 zile. Motivaţia reducerii termenului este următoarea: Solicităm accelerarea procedurii de selecţie conform art.20 alin.(2) din Legea nr.350/2005 datorită necesităţii de demarare a proiectelor, care au fost întârziate ca urmare a întârzierii adoptării Bugetului de stat și implicit a bugetului local pentru anul 2019.
 6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare în perioada 03.06.2019 – 05.06.2019.
 7. Durata proiectelor:din momentul semnării contractului de finanțare și până cel târziu la 20 decembrie 2019.
 8. Informaţii privind condiţiile de finanţare şi procedura de selecţie a proiectelor se pot obţine de la Primăria Comunei Bretea Română, Biroul Buget – Contabilitate, Resurse Umane, Achiziţii Publice, Proiecte, Programe, Prognoze, tel. 0254733356, începând cu data de 15 mai 2019. Solicitanţii vor depune documentaţia la secretariatul Primăriei Comunei Bretea Română, localitatea Bretea Română, nr. 15, județul Hunedoara.
  Comisia de selecţie şi evaluare va comunica solicitanţilor, rezultatele aplicării procedurii.

Refuz semnătură

Acest spațiu este rezervat documentelor prin care autoritatea publică motivează refuzul de aprobare pentru unele solicitări venite din partea cetățenilor.