Anunț privind consultare asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic de Detaliu

ANUNȚ
PRIVIND 
CONSULTARE ASUPRA
PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Inițiator: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Elaborator: S.C. ARHIKIT S.R.L..

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII

asupra documentelor disponibile la sediul Primăriei comunei Bretea Română, strada Principală, nr. 15, compartiment Urbanism

în perioada 02.05.2018 – 16.05.2018 între orele 1000 și 1500

Publicul este invitat să participe la ședința care va avea loc la sediul Primăriei comunei Bretea Română, privind consultarea propunerilor asupra documentației PUZ. în data de 17.05.2018 ora 1000, camera Urbanism.

Răspunsul la observațiile transmise va fi publicat pe pagina de internet și pe panoul de afișare al Primăriei comunei Bretea Română.

Persoană responsabilă cu informarea și consultarea publicului:
Jianu Octavian – inspector Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Adresa:
localitatea Bretea Română, strada Principală, nr.15, jud. Hunedoara, tel. 0254733332, fax 0254733352, e-mail primar@bretea-romana.ro

Posted in ANUNȚURI PUBLICE, Toate categoriile, Urbanism și autorizări de construire.