Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum și obiecţiile cu privire la legalitate.

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

♦ Registrul pentru consemnarea comunicărilor, propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la:

h) Documente neprevăzute la lit. a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică

ANUNȚURI PUBLICE
(anunțuri imobiliare, somații publice, posturi vacante, documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică)

Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes local pe anul 2019

  Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în baza legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes local pe anul 2019 * Anuntul de participare a fost publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr.73 din 14 mai 2019 Informaţii generale privind autoritatea […]

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

IMPORTANT! Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2018

HCL nr.97/2018 privind aprobarea procedurii de  scutire de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților  aferente obligațiilor bugetare, constând în impozite și taxe locale,  datorate de contribuabili persoane fizice bugetul local al Comunei  Bretea Română.

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Declarații de avere și de interese

Transparența veniturilor salariale

Print Friendly, PDF & Email