Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum și obiecţiile cu privire la legalitate.

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

♦ Registrul pentru consemnarea comunicărilor, propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la:

h) Documente neprevăzute la lit. a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică

ANUNȚURI PUBLICE
(anunțuri imobiliare, somații publice, posturi vacante, documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică)

Anunț privind consultare asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic de Detaliu

ANUNȚ PRIVIND CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU Inițiator: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ Elaborator: S.C. ARHIKIT S.R.L.. PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII asupra documentelor disponibile la sediul Primăriei comunei Bretea Română, strada Principală, nr. 15, compartiment Urbanism în perioada 02.05.2018 – 16.05.2018 între orele 1000 și 1500 Publicul este invitat să participe la ședința […]

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Declarații de avere și de interese

Transparența veniturilor salariale

Rapoarte și studii

Toate documentele de interes public

Hotărârea Consiliului Local Nr.2/2020

Hotărârea Consiliului Local Nr.2/2020, privind modificarea HCL 21/2020, privind aprobarea documentelor de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea cămnelor culturale din localitățile Vâlcele, Vâlcelele Bune, Măceu, Plopi din comuna Bretea Română, județul Hunedoara” HCL NR.2-2020

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Hotărârea Consiliului Local NR.4/2020

Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici, și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bretea Română, precum și ai compartimentului cultură aflat în subordinea Consiliului Local al comunei Bretea Română HCL NR.4-2020

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

HCL NR.3/2020

Hotărârea Consiliului Local nr.3/2020, privind modificarea HCL nr. 22/2017, privind implementarea proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea cămnelor culturale din localitățile Vâlcele, Vâlcelele Bune, Măceu, Plopi din comuna Bretea Română, județul Hunedoara” HCL NR.3-2020

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult
Print Friendly, PDF & Email