Acte administrative emise de primărie

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții de primar

Registrul pentru evidența dispozițiilor de primar