Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes local pe anul 2019

 

Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în baza legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes local pe anul 2019

* Anuntul de participare a fost publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr.73 din 14 mai 2019

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Bretea Română, Str.Principală, Nr.15 , Bretea Română, judeţul Hunedoara, telefon 0254733332, fax 0254733332, email primar@bretea-romana.ro
  2. Autoritatea finanţatoare Comuna Bretea Română, cu sediul în Bretea Română, nr. 15, judeţul Hunedoara, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2019, persoanelor fizice și juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea 350/2005.
  3. Finanţările nerambursabile se acordă conform bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Bretea Română, aprobat prin H.C.L. nr.31/2019, în sumă totală de 115.000 lei pentru următoarele domenii: 1) sport: 30.000 lei. 2) culte: 70.000 lei. 3) asociații și fundații : 15.000 lei. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor este prevăzută de art.6 din Legea nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. Autoritatea Finanțatoare a stabilit Programul anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a-VI-a, nr.71/10/05.2019.
  4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: data limită de depunere a documentaţiei este 31.05.2019, ora 13:00.
  5. Autoritatea finanţatoare Comuna Bretea Română reduce termenul de depunere a solicitărilor pentru cele trei domenii, de la 30 de zile la 15 zile. Motivaţia reducerii termenului este următoarea: Solicităm accelerarea procedurii de selecţie conform art.20 alin.(2) din Legea nr.350/2005 datorită necesităţii de demarare a proiectelor, care au fost întârziate ca urmare a întârzierii adoptării Bugetului de stat și implicit a bugetului local pentru anul 2019.
  6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare în perioada 03.06.2019 – 05.06.2019.
  7. Durata proiectelor:din momentul semnării contractului de finanțare și până cel târziu la 20 decembrie 2019.
  8. Informaţii privind condiţiile de finanţare şi procedura de selecţie a proiectelor se pot obţine de la Primăria Comunei Bretea Română, Biroul Buget – Contabilitate, Resurse Umane, Achiziţii Publice, Proiecte, Programe, Prognoze, tel. 0254733356, începând cu data de 15 mai 2019. Solicitanţii vor depune documentaţia la secretariatul Primăriei Comunei Bretea Română, localitatea Bretea Română, nr. 15, județul Hunedoara.
    Comisia de selecţie şi evaluare va comunica solicitanţilor, rezultatele aplicării procedurii.
Posted in ANUNȚURI PUBLICE, Toate categoriile.