Anunț finalizare proiect

Anunț finalizare proiect
Dotarea unităților de învățământ din Comuna Bretea Română, județul Hunedoara cu dispozitive și echipamente de protecție necesare prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS-COV-2

 

    COMUNA BRETEA ROMÂNĂ, cu sediul în județul Hunedoara, localitatea Bretea Română, strada Principală, nr. 15 a derulat în perioada 23.06.2022-30.06.2023 în parteneriat cu ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRETEA ROMÂNĂ proiectul ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Bretea Română, județul Hunedoara cu dispozitive și echipamente de protecție necesare prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS-COV-2”, cod SMIS2014+ 148392.
    Proiectul implementează obiectivul specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.
    Scopul proiectului a fost dotarea unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Bretea Română cu dispozitive și echipamente de protecție necesare prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS- COV-2.
    Valoarea totală a proiectului este de 378.814,19 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de în sumă maximă de 354.699,19 lei echivalentă cu 100% din valoarea eligibilă aprobată.

Data începerii proiectului: 23.06.2022
Dată finalizare proiect : 30.06.2023

Proiect cofinanțat din Fondul prin Programul

 

Primăria Comunei Bretea Română
Tel/Fax: 0254733332/0254733352
E-mail: primar@bretea-romana.ro

 


 

Primăria Comunei Bretea Română Tel/Fax: 0254733332/0254733352 E-mail: primar@bretea-romana.ro

Print Friendly, PDF & Email

Comunicat

15.07.2022

Dotarea unităților de învățământ din Comuna Bretea Română, județul Hunedoara cu dispozitive și echipamente de protecție necesare prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS-COV-2

     COMUNA BRETEA ROMÂNĂ, cu sediul în județul Hunedoara, localitatea Bretea Română, strada Principală, nr. 15 derulează începând cu data de 23.06.2022 în parteneriat cu ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRETEA ROMÂNĂ proiectul ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Bretea Română, județul Hunedoara cu dispozitive și echipamente de protecție necesare prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS-COV-2”, cod SMIS2014+ 148392.
     Valoarea totală a proiectului este de 1.421.822,16 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de în sumă maximă de 1.397.707,16 lei echivalentă cu 100% din valoarea eligibilă aprobată.
     Proiectul implementează obiectivul specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale. Obiectivul general al proiectului vizează dotarea unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Bretea Română cu dispozitive și echipamente de protecție necesare prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS- COV-2.
     Proiect cofinanțat din Fondul EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ prin Programul OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020

Primăria Comunei Bretea Română
Tel/Fax: 0254733332/0254733352
E-mail: primar@bretea-romana.ro

 

 

Print Friendly, PDF & Email